Kubieken zijn opgebouwd uit een logische en verklaarbare ordening van elementen.
Het is de visualisatie van een rationele en onstoffelijke omgeving.
Die denkbeeldige wereld is een illusie, gecreeerd om alles verklaarbaar te maken.
Een wereld waarin alles uitlegbaar is, een 'natuurwet'  als wereld.

 

Vestilde Dynamiek

De Kubiek is een zoektocht naar inzicht,

De interpretatie van onze werkelijkheid, de kern van ons bestaan.

De Kubiek is de triomf van het vlak die tracht het mysterie bloot te leggen en te bevrijden.

Geen openvouwen maar ontvouwen.

Ingetogen en argeloos maar onkwetsbaar en sterk.

Het is de beheerste ontroering.